Over ons

Doelstelling

Stichting Sinti Roma en Reizigers komt op voor de belangen van Sinti, Roma en (andere) woonwagenbewoners in Nederland.

De Stichting komt op voor het recht van alle woonwagenbewoners om niet gediscrimineerd te worden, het recht op hun culturele identiteit en het recht om hun gezamenlijke cultuur te kunnen uitoefenen. Daaronder valt het wonen in een woonwagen.

In veel Nederlandse gemeenten is voorheen een discriminatoir en onrechtmatig uitsterfbeleid gevoerd ten aanzien van woonwagenkampen. Hierdoor zijn er onvoldoende standplaatsen voor de woonwagengemeenschap en dit schendt hun mensenrechten. Ook zijn er veel andere belemmeringen, waardoor het wonen in een woonwagen wordt bemoeilijkt, zoals het ontbreken van trekplaatsen en de moeilijkheden bij het krijgen van een hypotheek voor een woonwagen. De Stichting wil hiertegen opkomen door lokale gemeenschappen te ondersteunen bij het streven naar voldoende woonwagenplaatsen en de mogelijkheid om de gezamenlijke cultuur uit te oefenen.

Statuten

Dit zijn de statuten van de Stichting.

Bestuur

Ons Bestuur bestaat uit 3 personen. De Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Het Bestuur bestaat uit een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

Het Bestuur ziet toe op de uitvoering van het beleid en de begroting en de jaarlijks vast te stellen jaarplannen. Het Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden van Stichting Sinti, Roma en Reizigers en de uitvoering van overige activiteiten. De bestuursleden hebben geen financieel belang bij hun werkzaamheden voor de Stichting.

Voor meer informatie zie Kamer van Koophandel.
KvK: 83173641

Lees de jaarverslagen 2021 en 2022